ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[บุคลากร]
สมาชิกสภาเทศบาล

-

โครงสร้างสภาเทศบาลตำบลปากน้ำประแส

นายคงกระพัน พรพิมาน
ประธานสภาเทศบาล
ตำบลปากน้ำประแส
081-761-8965

นายสาคร ดอกไม้
รองประธานสภา
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
088-066-6971

นายราเชนทร์ เอื้อตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปากน้ำประแส เขต 1
063-945-4509
นายเสริมชัย เย็นโภคา
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปากน้ำประแส เขต 1
099-198-4916
นางรุจิรดา ฟูคณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปากน้ำประแส เขต 1
061-968-5565
นางสาวสิริพร รักกสิกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปากน้ำประแส เขต 1
084-561-5924
นายสิทธิลักษณ์ คณะผล
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปากน้ำประแส เขต 1
092-498-8678

นางสาวพรชนก สุรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปากน้ำประแส เขต 2
087-139-1010
นายภักดี บังเกิดผล
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปากน้ำประแส เขต 2
091-554-0960
นายนิสิทธิ บำเพ็ญทาน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปากน้ำประแส เขต 2
081-652-0349
นายมนต์รัก ใจดี
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปากน้ำประแส เขต 2
086-152-1059
นางรัชเนศ พรพิมานเดชา
สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลปากน้ำประแส เขต 2
093-328-0659เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome