ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน[บุคลากร]
คณะผู้บริหาร

-

คณะผู้บริหาร

นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำประแส
081-488-8834

นายนาวิน เจริญพร
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำประแส
061-845-5444
นายชัยณัฐ อ่อนตา
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำประแส
081-589-6328

นางสาววลัยพร ศิลภมร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำประแส
085-173-2602
นายมงกุฏ เจริญพร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำประแสเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome