ประแสเป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
สายด่วน!
แจ้งโดยตรงที่
นายไชยรัตน์  เอื้อตระกูล
(นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำประแส)

โทรศัพท์
081-488-8834

นางสิรินาฏ หมั่นดี
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ รก.ปลัดเทศบาล)

โทรศัพท์
098-649-5324

เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
บุคลากร
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล/บริการด้านต่าง ๆ
การจัดการองค์ความรู้
งานบริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
สัดส่วนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

มุมสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียนกิจกรรมเทศบาลปากน้ำประแส

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส สำนักปลัดเทศบาล จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่่ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทางเทศบาลฯ จึงจัดจุดบริการประจำชุมชน/หมู่บ้าน ณ บริเวณหน้าวัดตะเคียนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำกระแส ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม - 4 มกราคม 2565 โดยมีภาพกิจกรรมดังนี้


กลับไปหน้ากิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
999 หมู่ที่ 2 ซอยแสมผู้ ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  21170
โทรศัพท์ : 0-3866-1720-1   แฟกซ์ 0-3866-1721 ต่อ 19
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่สุดเมื่อรับชมจาก Google Chrome